LASERSKO REŠAVANJE INKONTINENCIJE

Informacije o inkontinenciji

Urinarna inkontinencija kod žena je sve prominentniji medicinski problem koji se javlja u sve većem broju slučajeva. Mada nije životno ugrožavajući problem, ipak značajno utiče na kvalitet života.

Istraživanja pokazuju da 50-70% žena ne traži bilo kakvu pomoć zbog socijalnog tabua u vezi ove teme. Pacijentkinje sa inkontinencijom u proseku traže medicinsku pomoć tek nakon 6 do 9 godina.

Šta je urinarna inkontinencija?

Definiše se kao nevoljan gubitak urina koji predstavlja higijenski i socijalni problem za osobu. Kod žena se javlja dva puta češće nego kod muškaraca. Incidenca raste kod žena koje su imale više prirodnih porođaja kao i kod žena starijih od 60 godina.

Postoje 4 tipa urniarne inkontinencije:

  • 1. Stres inkontinencija - karakteriše se kao curenje urina prilikom povećanja intraabdominalnog pritiska (prilikom kijanja, kašljanja, nošenja tereta) koji posledično pritiska bešiku.
  • 2. Imperativna inkontinencija - je nevoljno izlivanje urina praćeno sa momentalnom željom za mokrenje.
  • 3. Kombinovana inkontinencija - kombinacija stres i imperativne
  • 4. Funkcionalna inkontinencija – nemogućnost zadržavanja urina usled neuro-uroloških disfunkcija

Kako se tretira inkontinencija? 

Postoji više načina tretmana: fizioterapeutski, medikamentozni i operativni.

Mi koristimo kombinaciju sva tri. Pored intervencije koja je bezbolna, kratka i ne zahteva preoperativnu pripremu niti postoperativni oporavak, savetujemo primenu vežbi koje se izvode lako u kućnim uslovima i eventualnu primenu lekova koji mogu dati rezultate za kratko vreme.

Koliko traje intervencija?

Sama intervencija traje 10 minuta. Njoj prethodi pregled i konsultacija sa doktorom ginekologom.

Koliko traje tretman?

Kada se očekuju efekti tretmana?

Efekti kombinovane terapije se očekuju u roku od par nedelja.

Osobe koje imaju problem urinarne inkontinencije kod nas mogu da odahnu. Kombinacijom tri metode koje su nam na raspolaganju, neprijatnost usled nevoljnog gubitka urina većini pacijentkinja postaće prošlost.

Imate dodatna pitanja?

Zakažite besplatne konsultacije!

Pozovite nas

+ 381 62 39 82 41

Ili nas kontaktirajte putem forme

Zakazite konsultaciju